Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan
Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

Frågor och svar

Genom Bandis Kundsupport får vi många frågor. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Förhoppningsvis hittar du svaret på din fråga här nedan, annars är du givetvis välkommen att Kontakta oss med dina frågor eller synpunkter. Expandera och minimera kategorierna genom att klicka på dem.

Generellt

Kan vem som helst handla från Bandi?

Kravet för att få handla från Bandi är att du som svensk köpare har en F-skattsedel. Inom EU gäller att du som kund har ett registrerat VAT-nummer. För kunder utanför EU gäller att vara ett registrerat företag.

Hur anmäler jag mig till ert nyhetsbrev?

Enklast att anmäla sig till vårt nyhetsbrev är genom att använda formuläret som finns här på hemsidan, men du kan också kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Varför får jag inget nyhetsbrev trots att jag anmält mig till det?

Kontrollera så att det inte hamnat i mappen för skräppost. Kontrollera också att du fått bekräftelsemejlet och klickat på länken däri, annars slutförs inte prenumerationen på nyhetsbrevet. Har du ett spam-filter aktivt? I så fall kan inställningarna där kontrolleras.

Hur avanmäler jag mig från ert nyhetsbrev?

Om du vill avrbyta din prenumeration på vårt nyhetsbrev kan du antingen klicka på länken i nyhetsbrevet eller kontakta vår kundtjänst.

Produktion

Var produceras de textila banden?

Vi producerar alla textila band i vår fabrik som ligger i Kumla, strax söder om Örebro. Här finns också vårt fläteri, väveri, färgeri, kompetens- och utvecklingscenter.

Kan ni tillverka textila band i vilken färg som helst?

Ja, det går fint i de allra flesta fall. Vissa band tillverkas av redan färgat garn och andra färgar vi själva i vårt färgeri utifrån kundönskemål. Vänligen kontakta oss så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda.

Tillverkar ni flamskyddade band?

Ja, vi erbjuder flamskyddsbehandling mot order. Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda.

Tillverkar ni vattenavvisande band?

Ja, vi erbjuder mängder av efterbehandlingsmöjligheter, inklusive vattenavvisning. Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda.

Vad erbjuder ni för efterbehandling och förädlingsmöjligheter?

Vi erbjuder exempelvis kundanpassad färgning i eget färgeri, IR-behandling, flamskyddsbehandling, antistatisk behandling, termofixering och är alltid behjälpliga i våra kunders produkutvecklingsfas. Kontakta oss för mer information.

Order

Vilken är minsta kvantitet vid specialbeställning av textila band?

Minsta kvantitet vid specialbeställning är 2000 meter. Med specialbeställning menas en beställning där vi tar fram ett för kunden unikt band.

Vilken är minsta kvantitet vid beställning av textila standardband?

Minsta kvantitet vid beställning av textila standardband är 100 meter per artikel, förutsatt att totala ordervärdet överstiger 1000 SEK.

Vilken är minsta beställningsmängd för konfektionerade artiklar?

Minsta beställningsmängd för konfektionerade artiklar varierar beroende på val av ingående material och konstruktion. För mer information vänligen kontakta någon av våra representanter.

Vad är minsta ordervärde man kan beställa för?

Minsta ordervärde är 1000 kronor. Vid beställning till utlandet gäller samma summa, omräknat till lokal valuta. Undantaget är standardartiklar som beställs genom vår webshop, där finns ingen begränsning i ordervärde.

Webshop

Kan vem som helst handla i Bandis webshop?

För att kunna handla måste du vara registrerad som kund hos oss och ha ett konto på webshopen aktiverat. Det är först då du kan se priser, lägga artiklar i varukorgen och sedan genomföra köp. Fyll i kontaktformuläret eller kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig vidare.

Vilka betalningsmöjligheter erbjuder ni i webshopen?

I dagsläget gäller samma betalningsmöjligheter som i övrigt, och i enlighet med våra försäljningsvillkor. Det framgår även tydligt på kassasidan.

Får jag någon orderbekräftelse?

När du genomfört ett köp och får upp kvittot vet du att vi tagit emot din beställning. Samtidigt som du får kvittot skickar vi ett mail till den e-postadress som du angivit vid registrering där vi bekräftar att vi mottagit din beställning. Skriv gärna ut kvittot och spara det.

Vilka leveransmöjligheter erbjuder ni på webshopen?

Om inget annat anges levereras produkterna omgående från vårt lager, och i enlighet med våra försäljningsvillkor.

Hämtningsbara filer

Här finns våra allmänna dokument och bildfiler tillgängliga för nedladdning. Expandera och minimera kategorierna genom att klicka på dem. Klicka sedan på länken så startar nedladdningen.

Dokument

Hämtningsbara dokument

Vänligen kontakta oss för godkännande om du tänkt publicera eller på annat sätt vidarebefordra dessa dokument.

Basfärgkarta (PDF-fil)

Försäljningsvillkor (PDF-fil)

ISO Certifikat (PDF-fil)

Policydokument

Hämtningsbara policydokument

Vänligen kontakta oss för godkännande om du tänkt publicera eller på annat sätt vidarebefordra dessa dokument.

Integritetspolicy

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Uppförandekod

Visselblåsarpolicy

Bildmaterial

Hämtningsbara bilder

Här finns bildmaterial och tryckfiler för Bandi och de varumärken som Bandi äger tillgängliga. Vänligen kontakta oss för godkännande innan du publicerar eller på annat sätt använder detta material.

Bandi logotyp (JPG-format)

Bandi logotyp (EPS-format)

2GO logotyp (JPG-format)

2GO logotyp (EPS-format)

Woodroe logotyp (JPG-format)

Woodroe logotyp (EPS-format)

Försäljningsvillkor

Mottagningskontroll

1. Mottagningskontroll

Bandis produkter nyttjas i stor utsträckning av konfektions- och annan tillverkningsindustri. Då värdet av det material Bandi levererat normalt utgör en ringa del av varuvärdet för den slutliga produkten kan inte fel på av Bandi levererat gods tillåtas medföra följdskador. Det åligger därför köparen att på egen risk och bekostnad noggrant undersöka om godset är felfritt och lämpar sig för köparens användning. Sådan skyldighet åvilar även köpare, som avser vidareförsälja godset till konsument eller annan. Kontrollen skall genomföras inom skälig tid från mottagandet i enlighet med punkt 5 och skall omfatta samtliga för köparen relevanta egenskaper såsom färgäkthet, krympningsgrad samt hållfasthet för påkänningar och slitage. Samtliga Bandis måttangivelser gäller med tolerans +/- fem procent.

Felansvar

2. Inskränkt felansvar och hävningsrätt

Fel skall normalt konstateras vid mottagningskontroll enligt punkt 1 ovan. Bandis ansvar för fel i levererat gods inskränker sig därför till, efter Bandis val, mot felet svarande prisavdrag eller ersättningsleverans av felfritt gods. Endast om även ersättningsleverans skulle vara behäftad med väsentligt fel äger köparen avbeställa godset. Skulle skada ha uppkommit såsom en omedelbar följd av att fel föranletts av grov vårdslöshet på Bandis sida är denna ersättningsgill. I annat fall ansvarar Bandi, utöver vad som ovan angivits, ej för skada köparen åsamkats av fel på av Bandi levererat material.

Ansvarsbegränsning

3. Ansvarsbegränsning för särskilda produkter

Bandi svarar inte för funktion och hållfasthet av sytråd, kardborreband eller spännen, knappar och andra av Bandi, såsom komplement till bandprodukter från annan tillverkare, inköpta föremål. Om köparen på tillfredsställande sätt har specificerat sina hållfasthets- eller funktionskrav kan Bandi på begäran lämna skriftligen avgränsad garanti i sådant avseende.

Dröjsmålsansvar

4. Inskränkt dröjsmålsansvar och hävningsrätt

Köparen äger inte rätt till ersättning för utebliven eller försenad leverans om denna förhindrats eller försvårats till följd av oförutsedd omständighet utom Bandis kontroll, såsom krig, tillåten eller otillåten konflikt på arbetsmarknaden, skada på maskiner eller andra Bandis tillverkningshjälpmedel, brist på råvara eller arbetskraft, utebliven leverans från underleverantör till Bandi, trafik- eller transportsvårigheter. Bandis skyldighet att leverera bortfaller helt om uppfyllelse skulle bli oväntat betungande för Bandi till följd av i det föregående omnämnd händelse eller ändring av valutakurser, råvarupriser eller andra förutsättningar för Bandis leveransåtagande och pris. Vid konstaterat dröjsmål kan köparen påkalla leverans och äger, om leverans inte verkställs inom en månad från påkallelsen och godset kan inköpas för snabbare leverans från annan leverantör, rätt att häva köpet. Bandi är skyldigt att ersätta köparen för till följd av dröjsmål uppkommen skada endast om denna förorsakats av grov vårdslöshet på Bandis sida.

Reklamation

5. Reklamation

Köparen skall enligt punkt 1 utföra mottagningskontroll inom skälig tid från erhållen leverans. Anmärkningar mot varan skall framställas inom 8 dagar från mottagandet.

Leveransvillkor

6. Leveransvillkor

Om ej annat avtalats sker leverans fritt Bandis fabrik eller lager enligt Incoterms 2010. Av annat leveranssätt föranledd extrakostnad skall ersättas av köparen. Betalning skall, om Bandi inte utfäst kredit, erläggas kontant vid leverans.

Hävningsförbehåll

7. Hävningsförbehåll och rätt att återtaga

Skulle köparen underlåta att i rätt tid fullgöra mot Bandi föreliggande betalningsskyldighet äger Bandi rätt att häva köpet. Bandi är därvid berättigat att återtaga till köparen utlämnat gods. Hävningsrätt för viss leverans föreligger även om betalningsförsummelsen avser annan leverans till samma köpare eller annat förhållande, som föranlett betalningsskyldighet för köparen mot Bandi.

Mängdavvikelse

8. Mängdavvikelse och rätt att frånträda

Bandi skall, om exakt mängd ej garanterats, vara berättigat att avvika från avtalad mängd för viss leverans med 10 procent för varje särskild produkt. Bandi är berättigat att inom 14 dagar från köparens bindande order frånträda köpeavtalet om den beställda varan ej skulle finnas i lager och produktion av denna ej är planerad. Om Bandi frånträder visst köpeavtal skall köparen underrättas så snart ske kan.

Tvist

9. Tillämplig lag och tvistelösning

Tvister avseende tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av dessa försäljningsvillkor och därur härflytande, eller därmed sammanhängande, avtal och rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk materiell rätt vid Örebro tingsrätt som första instans.